Over ons – Sociaal Fonds Essent

 ‘De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft ten doel financiële steun te verlenen aan de deelnemers, indien zij in omstandigheden geraken die financiële steun noodzakelijk maken en waarin financiële steun door andere instanties niet of niet voldoende wordt verleend, of niet geëigend is.’

Het fonds wordt inmiddels geheel door vrijwilligers in het bestuur gerund. Er vindt ook al jaren geen ondersteuning meer plaats vanuit de Essent (HR-)organisatie. Redenen voor het bestuur eens goed te kijken naar de organisatie van het fonds en met name naar de hoeveelheid werk die gemoeid is met het verwerken van de aanvragen. De noodzaak hiertoe is nog groter geworden omdat onze bezoldigd secretaris, Gerrit van den Brink, ingaande december 2020 zeer plotseling op eigen initiatief zijn taken bij het Fonds heeft beëindigd.

Ook maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol, en sociale wet- en regelgeving verandert regelmatig. Onder andere wijzigingen in de WMO en de thuiszorg beïnvloeden ons vergoedingenbeleid. Diverse posten die bij het fonds worden ingediend vallen onder de WMO. Bijvoorbeeld de maandelijkse eigen bijdrage in de thuiszorgvergoeding is tegenwoordig maximaal 19 euro, een bedrag dat voor iedereen draagbaar zou moeten zijn. Uitgangspunt is dat als er elders een tegemoetkoming te krijgen is, het fonds daar voor dat deel niet aan bijdraagt. Behalve uiteraard als er door bovenmatige medische of aanverwante kosten sprake is van een onevenredig zware financiële belasting.