Sociaal Fonds Essent

Op deze website vindt u alle actuele informatie en het vergoedingenoverzicht

Nu aanmelden

Welkom op de website van het Sociaal Fonds Essent


Beste deelnemers, het doet ons genoegen te kunnen melden dat het fonds na een roerige periode, ontstaan door het plotselinge vertrek van onze secretaris, de organisatie weer op orde heeft. De administratie is helemaal opnieuw ingericht en de website is compleet vernieuwd, ook de werkverdeling binnen het bestuur is verbeterd. Dat alles in de verwachting dat de deelnemers daar weinig hinder van hebben ervaren. Waar mogelijk wil het bestuur zoveel mogelijk aanvragen via deze website of via e-mail afhandelen, en ook de postbus zal in de loop van het jaar 2022 worden opgeheven. Door de nieuwe aanpak zijn ook de operationele kosten van het fonds aanzienlijk verlaagd. Met deze maatregelen verwachten wij dat de continuïteit van het fonds op de lange termijn beter geborgd is.
Lees verder

Contactgegevens


Sociaal Fonds Essent
Karthuizerlaan 8
6042 NB Roermond

Aanmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor het Sociaal Fonds Essent.

Declaratieformulier

Ga naar het declaratieformulier.

Mutatatieformulier

Ga naar het mutatieformulier.