Sociaal Fonds Essent

Op deze website vindt u alle actuele informatie en het vergoedingenoverzicht

Nu aanmelden

Welkom op de website van het Sociaal Fonds Essent


Beste deelnemers van het Sociaal Fonds Essent,

Het doet ons genoegen te kunnen melden dat binnen het fonds de herinrichting van de administratie is afgerond, de vernieuwde website goed functioneert en ook de werkverdeling binnen het bestuur gestroomlijnd verloopt. Dat alles voor een effectievere en meer efficiënte uitvoering van de aanvragen in het belang van deelnemers en bestuur. Doel is waar mogelijk zoveel mogelijk aanvragen via de website of via e-mail af te handelen. De postbus van het fonds wordt per 1 november 2022 opgeheven, en dient bij voorkeur niet meer te worden gebruikt, dit levert vertraging in de verwerking van de aanvraag op. Een regulier postadres blijft echter beschikbaar. Door de nieuwe aanpak zijn ook de operationele kosten van het fonds aanzienlijk verlaagd. Met deze maatregelen verwachten wij dat de continuïteit van het fonds op de lange termijn in het belang van alle leden nog beter geborgd is.

Helaas zien we dat het aantal deelnemers door de jaren verder afneemt, vooral door ......

Lees verder

Contactgegevens


Sociaal Fonds Essent
Karthuizerlaan 8
6042 NB Roermond

Aanmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor het Sociaal Fonds Essent.

Declaratieformulier

Ga naar het declaratieformulier.

Mutatatieformulier

Ga naar het mutatieformulier.