Sociaal Fonds Essent

Op deze website vindt u alle actuele informatie en het vergoedingenoverzicht

Nu aanmelden

Welkom op de website van het Sociaal Fonds Essent


Beste deelnemers van het Sociaal Fonds Essent,
Het doet ons genoegen te kunnen melden dat de heringerichte administratie binnen het fonds, samen met de vernieuwde website, goed functioneert. Ook de werkverdeling binnen het bestuur verloopt gestroomlijnd. Doel is waar mogelijk zoveel mogelijk aanvragen via de website of via e-mail af te handelen. De postbus van het fonds is per 1 november 2022 opgeheven. Een regulier postadres blijft echter beschikbaar. Door de nieuwe aanpak zijn ook de operationele kosten van het fonds aanzienlijk verlaagd. In het belang van alle deelnemers verwachten wij dat met deze maatregelen de continuïteit van het fonds op de lange termijn nog beter geborgd is. Helaas zien we dat het aantal deelnemers door de jaren verder afneemt, vooral door..
Lees verder

Contactgegevens


Sociaal Fonds Essent
Karthuizerlaan 8
6042 NB Roermond

Aanmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor het Sociaal Fonds Essent.

Declaratieformulier

Ga naar het declaratieformulier.

Mutatatieformulier

Ga naar het mutatieformulier.