Contact

E-mail:       info@sociaalfondsessent.nl

Telefoon:  06 23 652 026 (voicemail beschikbaar)

Post:           papieren post kan gestuurd worden naar een van beide onderstaande adressen

p/a Stichting Sociaal Fonds Essent                               p/a Stichting Sociaal Fonds Essent
Karthuizerlaan 8                                                                     Dominee Theodor Fliednerstraat 211
6042 NB  ROERMOND                                                       5631 MD  EINDHOVEN

Bankrekening Fonds: NL46 INGB 0000 3071 67

Bestuur

Wim Rijks voorzitter
Jac Tielemanspenningmeester
Abel Mannessecretaris
Cees van Ballekom plv. voorzitter
Caroline Pijnenburgplv. penningmeester / plv. secretaris