Contact

Mail:                     info@sociaalfondsessent.nl

Telefoon:            06 23 652 026

Postadres:          Post kan gestuurd worden naar een van beide onderstaande adressen:

P/a Stichting Sociaal Fonds Essent

Karthuizerlaan 8                                                              Dominee Theodor Fliednerstraat 211

6042 NB Roermond                                                       5631 MD EINDHOVEN

De postbus te Bergen op Zoom is met onmiddellijke ingang vervallen.

 

Bestuurssamenstelling:

Wim Rijks voorzitter

Jac Tielemanspenningmeester

Cees van Ballekom plv. voorzitter

Abel Mannes plv. secretaris

Vacature