Contact

E-mail:                 info@sociaalfondsessent.nl

Telefoon:            06 23 652 026

Postadres:          post kan gestuurd worden naar een van beide onderstaande adressen:

p/a Stichting Sociaal Fonds Essent

Karthuizerlaan 8                                                                     Dominee Theodor Fliednerstraat 211

6042 NB  ROERMOND                                                       5631 MD  EINDHOVEN

De postbus te Bergen op Zoom is vervallen

 

Bestuurssamenstelling

 

Wim Rijks voorzitter

Jac Tielemanspenningmeester

Abel Mannessecretaris

Cees van Ballekom plv. voorzitter

Caroline Pijnenburgplv. penningmeester / plv. secretaris