Welkom bij
Sociaal Fonds Essent
een fonds speciaal voor medewerkers en gepensioneerden van Essent

Aanvraag voor een
vergoeding doen?

 

 

Bent u lid van Sociaal Fonds Essent en wilt een declaratie indienen of weten of u hiervoor in aanmerking komt? Vul dan het Declaratieformulier in.

INFORMATIE

Wie zijn wij?

De Stichting Sociaal Fonds Essent is een onafhankelijke organisatie, die (financiële) hulp biedt aan collega’s en oud-collega’s en hun partners, weduwen of weduwnaars in onverwachte noodsituaties. De leiding van het Fonds berust bij een Bestuur dat uit vijf leden bestaat, afkomstig uit de kring van deelnemers. De leden worden benoemd door het bestuur. Om onze werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren en de continuïteit te garanderen kunnen deelnemers die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie bij het fonds dit kenbaar maken via het secretariaat.

 

Wat doen we?

Het fonds biedt hulp in situaties waarin de normale voorzieningen zoals samenlevingsfaciliteiten andere verzekeringen en instanties, geen uitkomst brengen. Die hulp kan een financiële handreiking zijn, maar ook een (professioneel) advies over gespecialiseerde hulpinstanties en waar men die kan vinden.

 

Voor wie zijn we er?

Om een beroep te kunnen doen op het fonds moet u wel deelnemer zijn. Dat klinkt streng, maar valt mee.

De deelnemersbijdrage is € 12,- per kalenderjaar. De bijdrage wordt jaarlijks geïncasseerd (deelnemers in actieve dienst via inhouding op de salaris uitbetaling in de maand mei en bij gepensioneerden door middel van automatische incasso in het eerste kwartaal van betreffend kalenderjaar.

Het fonds is dus voor medewerkers en gepensioneerden van Essent en Generation NL

 

Onze waarden

Een belangrijk aspect van de Stichting is haar organisatorische & juridische onafhankelijkheid. Dat betekent dat we alle persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen. Objectiviteit en integriteit staan daarbij voorop. We streven altijd naar het vinden van structurele oplossingen.

 

Onze voorwaarden

De stichting is een vangnet, bedoeld voor die noodsituaties waarin blijkt dat van andere instanties geen hulp te verwachten is. Anders gezegd: het moet duidelijk zijn dat andere mogelijkheden zijn geprobeerd.

Per aanvraag wordt iedere situatie onafhankelijk bekeken.

 

De Deelnemer

De Stichting Sociaal Fonds Essent bestaat bij de gratie van de Deelnemers; zij vormen de spil waar het allemaal om draait. Door de bijdrage van € 12,- per kalenderjaar steunen de deelnemers hun collega’s in nood en kunnen in de toekomst indien nodig zelf een beroep doen op het fonds.

 

Aanmelden deelnemer

Bent u in dienst bij Essent of Generation NL;

Dan kunt u zich aanmelden via onze site www.sociaalfondsessent.nl door het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier. Indien u bij aanmelding langer dan 3 maanden in dienst bent dan wordt een wachttijd van één jaar gehanteerd alvorens u een beroep op het fonds kan doen.

Bent u gepensioneerd;

Uw deelname aan het fonds loopt aansluitend op uw actieve dienstverband automatisch door.

 

Waarom zou ik deelnemer worden?

De Stichting Sociaal Fonds Essent is een solidariteitsfonds van werknemers. De deelnemers maken het mogelijk dat het fonds collega’s helpt die dat echt nodig hebben. En u kunt in de toekomst zelf een beroep doen op het fonds mocht dat noodzakelijk zijn.

Het is belangrijk goed verzekerd te zijn. Dat maakt de kans op problemen een stuk minder groot. Maar het kan ook soms flink tegen zitten. Financieel, medisch of anderszins. In veel gevallen biedt de samenleving zelf mogelijkheden en/of oplossingen. Als blijkt dat de samenlevingsfaciliteiten of andere organisaties of instellingen geen uitkomst bieden of niet toereikend zijn, kan het fonds in beeld komen. Hiermee doet u in feite een beroep op uw collega’s, mede deelnemers van de Stichting Sociaal Fonds Essent.

 

Verantwoording

Door het bestuur wordt jaarlijks in een gecontroleerd jaarverslag verantwoording afgelegd.

 

Documenten

 

Welk document wilt u raadplegen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze online documenten zijn beschikbaar in PDF formaat. U heeft de gratis Adobe Acrobat Reader® nodig om deze documenten te lezen en/of af te drukken.

Formulieren

Aanmelden / Wijzigen lidmaatschap

Declaratie
indienen

Lidmaatschap beëindigen

Contact

Adresgegevens

Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948

4600 AX  Bergen op Zoom

 

E-mailgegevens

info@sociaalfondsessent.nl

 

Telefoongegevens

06 - 236 520 26

Alleen voor spoedeisende zaken, voor algemene vragen verwijzen wij u naar ons e-mailadres of gebruik te maken van het contactformulier.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 | Stichting Sociaal Fonds Essent

 

 

 

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Informatie     Formulieren     Contact